Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

鎂的5種健康益處近年來,人們開始將補充劑納入日常生活中,以達到最佳健康狀態。其中一種積極關注的礦物質是鎂(Mg)。從書籍到視頻再到文章,Mg一直是研究和興趣的主題 - 而且有充分的理由証實鎂對健康益處。

 • 鎂是最常見的礦物質缺乏之一
 • 鎂對於維持生命至關重要
 • 鎂對於晚上適當的睡眠很重要
 • 體內發現的鎂超過一半存在於骨骼中

好奇鎂的好處嗎?以下是鎂的5種健康益處 :

1. 鍛煉肌肉

無論你是想在這些二頭肌中調高或增強一些力量,鎂對於鍛煉肌肉至關重要。那些健身行業和那些尋求最佳健康的人已經知道鎂多年來的重要性。

2. 改善牙齒健康

你的微笑是人們注意到你的第一件事。鎂是牙齒健康的重要礦物質。通過幫助身體吸收鈣,鎂是一種重要的礦物質,可以促進骨骼和牙齒的形成。

3. 專注於心臟
您是否知道缺鎂的人經常會對心臟健康產生負面影響?研究表明,通過定期服用鎂補充劑,患者可以改善他們的身體心血管耐力。

4. 減少頭痛

鎂在身體中起到肌肉鬆弛作用,因此對於患有偏頭痛或緊張性頭痛的人來說,它是理想的補充劑。通過在您的日常生活中加入鎂補充劑,您可能正朝著正確的方向邁出一步,減少頭痛的發生。

5.促進膠原蛋白的生成。
鎂還有助於促進新膠原蛋白的產生。通過在日常生活中添加鎂,您可以促進有光澤的頭髮和柔軟的皮膚。

日常生活中有許多富含鎂的食物,包括香蕉,菠菜,燕麥片, 牛油果和藜麥等等。想進一步了解鎂的重要性。可參考 <鎂的奇蹟> 這本書,非常精彩地詳細介紹了鎂的優點 。

文章資料來源:  :https://bit.ly/2sGVoTw